På gården har vi både sauer, hester, katter og hunder. Du kan se alle dyrene på gården, men i sommersesongen er hestene på Kalven Seter og blir brukt i barneridning. Under kan du lese mer om sauene og hestene våre.

Sauene

På Sygard Storrvik har vi også en liten flokk med gammelnorske ursauer, eller «villsauer» som også noen kaller de. Dette er en spesiell rase innen sauekategorien. de er veldig hardføre, og har lang, tykk og fargerik pels, spesielt om vinteren. Lange horn har de også, så om sommeren kan de lett forveksles med geiter fra avstand. På gården har vi fem voksne søyer med lam, og en stor, flott vær.De går somoftest hjemme hele året, men i en periode på sommeren går de på Kalven Seter sammen med hestene, og blir brukt som selskap for både mennesker og dyr. Om sommeren når de er her hjemme er de beitedyr, og går rundt omkring på gården og beiter.  

Væren, eller «Veddulf» som vi kaller han, ligger og holder vakt i oppkjørselen på gården. På bildet il høyre kan dere se han står og overvåker hva som skjer ved treet. Han er en veldig hyggelig vær, men man må alltid huske at han er en stor gutt.  

På bildet kan dere se en liten del av flokken koser seg i friheten på jordene. Når høsten kommer og slåtten er ferdig, så slippes de ut på jordene og i skogsområdet rundt gården.
På bildet kan dere se en liten del av flokken koser seg i friheten på jordene. Når høsten kommer og slåtten er ferdig, så slippes de ut på jordene og i skogsområdet rundt gården.

Hestene

På gården har vi to hester som vi bruker i de forskjellige aktivitenene på gården. Det er to veldig snille dølahester. Maja, den eldste, blir brukt mest i kjøring med turistene og i blandt ridningen. Maja er født 28.april 2005, har har vært på gården siden 2010. Turte blir brukt i barneridning, og er en veldig rolig og bedagelig dølahoppe. Turte er født 14.mai 2007, og kom på gården i 2005.

485730_3230909856444_342368523_n